(+34) 919 034 065

Avís Legal

AQUI TU REFORMA EUROPA SL responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment als obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N ° 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
AQUI TU REFORMA EUROPA SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web en qualsevol moment mitjançant la seva actualització i la publicació en línia en www.aquitureforma.com de la nova versió.

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR
www.aquitureforma.com és un domini titularitat de AQUI TU REFORMA EUROPA SL. domiciliada en c/ Numància núm. 187, 6° 2a — 08034 BARCELONA amb N.I.F. B67335828. i adreça de correu electrònic legal©aquitureforma.com

2.- PROTECCIÓ DE DADES AQUI TU REFORMA EUROPA SL és la Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb la nostra política de privacitat i de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.

3.— DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de AQUI TU REFORMA EUROPA SL o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de AQUI TU REFORMA EUROPA SL.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a AQUI TU REFORMA EUROPA SL i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.
AQUI TU REFORMA EUROPA SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini recomanació per part d’aquest.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic legal©aquitureforma.com

5.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
AQUI TU REFORMA EUROPA SL s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que AQUI TU REFORMA EUROPA SL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata, quan tingui coneixement d’això, de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
AQUI TU REFORMA EUROPA SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web d’AQUI TU REFORMA EUROPA SL. No obstant això, i en compliment del que es disposa en la normativa vigent de la Societat de la Informació, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, AQUI TU REFORMA EUROPA SL no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

6.- NORMES DEL COMPORTAMENT DEL BLOG
AQUI TU REFORMA EUROPA SL li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà.
Si vols participar en els nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:
Responsabilitat de l’Usuari. En participar en els blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a AQUI TU REFORMA EUROPA SL la total indemnitat front qualsevol reclamació que pogués plantejar-se-li per tals conceptes. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per a difondre’l en els Blogs. I s’eximeix a AQUI TU REFORMA EUROPA SL. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes. L’usuari deurà, abans de publicar un missatge, triar el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blogs. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs. AQUI TU REFORMA EUROPA SL es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web conforme als termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap mena de compensació. AQUI TU REFORMA EUROPA SL no és responsable del contingut publicat en els blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en aquests. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut. AQUI TU REFORMA EUROPA SL no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-lo, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment. En el cas que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de AQUI TU REFORMA EUROPA SL a través del correu electrònic legal@aquitureforma.com, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, perquè AQUI TU REFORMA EUROPA SL pugui moderar o eliminar els mateixos. L’usuari mantindrà indemne a AQUI TU REFORMA EUROPA SL enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blogs de la web.

7.- CONDICIONS DEL XAT
El servei de XAT està disponible de manera gratuïta els Usuaris que siguin o no clients de AQUI TU REFORMA EUROPA SL al qual es pot accedir iniciant sessió en Messenger. Aquest servei de xat estarà sempre visible en el lloc web www.area-hosting.net, en la seva part inferior dreta. AQUI TU REFORMA EUROPA SL ofereix la possibilitat de realitzar consultes a través del XAT, així com per a resoldre dubtes i facilitar informació sobre els nostres productes. Seleccionant l’opció de XAT que es regeix per les següents
Condicions del Xat:
L’Usuari no utilitzarà un llenguatge obscè, brut, lasciu o excessivament violent. S’evitaran l’ús de frases en majúscules. No es facilitaran dades de caràcter personal de tercers. No s’accepten paraules fora de to o agressions al nostre personal d’atenció.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.